máis enlaces ao Paralelo

O Paralelo 43º 21′ 45″ A Coruña, segue a súa andadura, e os medios, prensa, blogues… dan boa conta delo. O pasado sábado foron as artes escénicas e o vindeiro lle tocará ás plásticas. Aquí deixamos algúns novos enlaces:

La Voz de Galicia (13 maio)
La Voz de Galicia (19 maio)
El Ideal Gallego (22 maio)
El País
Blog Agra del Orzán
Blog do Castrillón
Gente digital
Cultura galega
Blog de Igualdade e participación cidadá
Sociala Caixa Galicia
Blog de Eduardo Estévez
A Coruña Cultura
O levantador de minas
Ceniza en las flores
Gente digital
Cultura galega
Serial experiments
El buen oasis
Blog de Elizabeth Ross
Bisionesgraphicasreales
arTeu

O laberinto de Ariadna

VIDEOS E FOTOS SOBRE O PARALELO:

por Begoña Pastoriza


por Xacobe Meléndrez


por Begoña Pastoriza

Outros videos: Elizabeth Ross