Artigo de Xacobe Meléndrez na revista cultural Tempos Novos

No número de xullo da revista “Tempos novos” aparece publicado o artigo “un galego en fotoespaña”, de Xacobe Meléndrez fassbender, un percorrido por esa mostra á que acompaña unha reflexión sobre o presente e futuro do mundo fotográfico en Galicia.