Paco Rocha “… na Espera”

Nova exposición de “… na espera”, nesta ocasión e durante os meses de agosto e setembro podedes ver a exposición de fotografía de Paco Rocha, que baixo o tíduo “Ausencias e presenzas” presenta unha serie de fotografías realizada en branco en negro.