novas exposicións Na espera

A partir de hoxe e durante os meses de outubro e novembro podedes ver duas maravillosas exposicións nas salas de espera dos dous espacios que levamos no proxecto “Na espera”:

 

 

1. Clínica Aiemá de Santiago de Compostela
“Itaca, soliloquio sobre la permanencia”, fotografías de Carolina Martínez Rodríguez

2. Centro Oncolóxico de Galicia
“Recuerdos de una silla” de Lara
Pintos (pintura)