Xacobe Meléndrez Fassbender “Na espera”, no COG

Durante os meses de agosto e setembro estará nas salas de espera do Centro Oncolóxico de Galicia (A Coruña) a exposición “Caiuco, fame e migración”, de Xacobe Meléndrez Fassbender. É unha nova oportunidade de ver esta fermosa mostra que xa estivo na cidade hai dous anos e que representa unha metáfora dos movementos

migratorios que cada día atravesan os océanos. A fame dende unha mazá, chea de cor e poesía.

A exposición de Gustavo García Roig, “O mundo habitado” continuará duranto todo o mes de agosto na Clínica Aiemá de Santiago. Gustavo achéganos coa sua fotografía ao dolmen de Axeitos.