Portable

caixasPortable é un proxecto de intercambio artístico entre A Coruña, Londres e Ullapul (Escocia), no que participamos 12 artsitas, 4 de cada localidade. Arteu encárgase da coordinación dos artistas da Coruña. As exposicións terán lugra nos tres lugares, dende o mes de xuño ata outubro de 2015, e ademáis conlevarán unha serie de obradoiros, recitais poéticos e residencia de artista. Pola banda da Coruña participaremos Isabel Pintado Palacio, Carlos Botana, Xacobe Meléndrez Fassbender e Inma Doval Porto. De Londres, William M. Hudson, Elleanor Salt, Andrea Sinclair e Judith Brocklehurst, e de Ullapul, Ian Stephen, Joanne Kaar, Charlotte Watters  e Marian Leven. Ide anotando na axenda, a primeira exposición será en Londres, na Fordham gallery, unha galería fotante, nun barco que navegará e parará en distintas localidades ao sur de Londres, dentro dun festival artístico-cultural. A inauguració formará parte do First thursdays, o 4 de xuño  con inauguracións simultáneas, ese día a galería flotante estará en Hackney Wick area. Tamén en Londres se poderá visitar, despois, en Art in the park. En xullo terémola aquí e en setembro-outubro en Ullapul.